Jmenování ředitele ZŠ

03.10.2018

V letošním roce byl radou města jmenován do funkce ředitele základní školy Mgr. Petr Bělohrad. Bylo to opět bez výběrového řízení a bylo to jasné politické rozhodnutí. Nejspíš pod heslem: "Kdo jde s námi, nemá s námi problém."

Proč soupeřit s jinými kandidáty, proč obhajovat svoji práci, proč vymýšlet něco nového?

V Ostrožských listech (březen 2018) bylo prezentováno hodnocení ředitelů škol. Cituji: "Pohovorů se zúčastnil i ředitel ZŠ Luh ze Vsetína Mgr. Kořenek jako nezávislý odborník."

Nenašli jsem nic o jeho odbornosti k hodnocení základních i mateřských škol. Ale co se týká jeho nezávislosti, je to bývalý poslanec za ČSSD a bývalý předseda dozorčí rady Vsetínské nemocnice.

Možná ta věta mohla znít takto:

"V přátelské atmosféře kolegů z rady města, se pohovorů zúčastnil i ředitel ZŠ Luh ze Vsetína Mgr. Petr Kořenek, sice jako neodborník na tuto problematiku, ale kolega z ČSSD a kamarád z dozorčí rady Vsetínské nemocnice."

Mimochodem četli jste to celé?

"Vyhlášení konkurzu může přinést "svěží vítr" do školského zařízení např. v podobě nových přístupů ke vzdělávání a výuce, efektivnější komunikaci mezi rodiči a kantory, ale také zařízení může "rozkolísat" např. snížením kvality výuky."

Toto souvětí nám vyrazilo dech.

Na zasedání zastupitelstva 6. 3. 2018 jsme vystoupili proti tomuto jmenování ředitele ZŠ a vznesli jsme několik dotazů:

 • Jaké nové a kvalitní projekty má pan ředitel připravené?
 • Jak chce pan ředitel zvýšit kvalitu výuky na základní škole?
 • Jak pan ředitel zajistí, že přírodopis bude vyučovat učitel s patřičnou kvalifikací?
 • Zajistí pan ředitel na základní škole také další učitele muže jako důležitý mužský element?
 • Jak bude na škole upraven systém komunikace učitel - rodič a ředitel - rodič?
 • Jaká opatření má pan ředitel připravena proti šikaně na škole?
 • Čím bude motivovat rodiče, aby svoje děti nepřehlašovali (raději) do okolních škol?
 • Myslíte si, že pouze rekonstrukcí školní kuchyně se zlepší a zpestří vydávaná strava a nádobí bude vždy čisté, beze zbytků jídla?

Na tyto otázky jsme pořádnou odpověď nedostali ani po následujícím dotazování vedení města emailem.

Je zajímavé, že paní starostka přiznala na zastupitelstvu, že není o schopnostech pana ředitele přesvědčena a pořád to má 50/50. Proč tedy nevypsala výběrové řízení, když byla na pochybách?

Jistě jste zaznamenali, že stále více ostrožských dětí jezdí do školy do okolních obcí, do Veselí nad Moravou, do Ostrožské Nové Vsi, do Kunovic nebo i do Uherského Hradiště. A asi víte i proč. Je to především nezájem vedení školy cokoli řešit, nepříjemný osobní přístup a nadřazené chování. Je škoda, že i vedení města toto akceptuje a staví se k tomu tak, že máme svobodu a každý si může vybrat, do jaké základní školy bude chodit. Dítě ztratí sociální vazby se svými vrstevníky, ztratí vztah ke své obci, tráví více času každodenním cestováním. Méně žáků ve škole - méně peněz od státu. S tím také souvisí místa kantorů. Může se stát, že škola bude muset učitele propustit, protože nebudou mít dostatek žáků. 

Tento stav je bohužel na škole už dlouhá léta, učitelé se bojí něco říct, aby nepřišli o práci a většina rodičů tiše trpí, aby v případě stížností z jejich strany, děti netrpěly více.

Nevíme, ve které jiné obci je ředitel základní školy zároveň člen rady města a jak to funguje u nich. V Uherském Ostrohu se to rozhodně neosvědčilo. Dle odborníků z PP poradny Uherské Hradiště je naše základní škola v jejich hodnocení hluboko pod okresním průměrem. A subjektivní dojem? Jako kdybyste se vrátili v čase, do konce minulého století.

My chceme:

 • pro ostrožské děti odpovídající základní vzdělání
 • ředitele základní školy, který prošel výběrovým řízením
 • aby ostrožské děti i jejich učitelé a učitelky chodili do školy s radostí

Věříme, že ani vám to není jedno. Tak přijďte 5. - 6. října k volbám a dejte nám svůj hlas.

Děkujeme.

Hnutí ANO 2011 Uherský Ostroh