Krátká zpráva z posledního zasedání zastupitelstva

16.09.2018

Dne 5. září jsme navštívili zasedání zastupitelstva, bylo to poslední zasedání v tomto složení.

Přednesl jsem dotaz: "Jak je to s kácením stromů na Sídlišti, kdy se k tomu něco dozvíme?" Bylo mi sděleno, že 17. 9. 2018 v 17:00 v Klubu městského úřadu proběhne veřejné jednání. Budeme se informovat tam. Přijďte také.

Dále jsem položil dotaz paní místostarostce Jiřině Galuškové: "V Ostrožských listech z října 2014 jste měli jeden bod volebního programu. Chytl mně za srdce a věřím, že i spoustu vašich voličů. Vykoupení historického rodinného domu v Kvačicích "Hanáčkovo" a vytvoření zde muzea, jak se dřív žilo v Ostrohu + zázemí pro různé spolky. Jak jste tento bod volebního programu prosazovali?" Bylo mi sděleno, že po prohlídce zjistili, že dům je v horším stavu a z tohoto záměru ustoupili. A moje poznámka: "Místo Hanáčkovo koupili Oherovo a místo muzea nám předvedli, jak se nestarat o nemovitost s péčí řádného hospodáře." Paní místostarostka mně potvrdila, že se v tom domě netopilo a přes zimu popraskalo topení, ale to se prý stává normálně.

Dále jsem vznesl dotaz z podnětu občanů: "Někteří občané si stěžují, že přes historické centrum města jezdí více nákladních vozidel firmy DOBET, naše mosty mají omezenou nosnost. Může město zahájit jednání s podnikatelem a žádat ho, aby jezdil jinou trasou?" Zástupcem firmy DOBET a zároveň zastupitelem mi bylo sděleno, že nepřekračují maximální povolenou hmotnost uvedenou na dodatkové tabulce. Když jsem zjišťoval, jakým způsobem zajišťují průjezd pouze jednoho vozidla přes mosty v souladu s dopravním značením, tak jsem se dozvěděl, že to není možné, že tam žádné jiné auto přece současně nevjede a prý tam jezdí přetížený kdekdo.

Zjišťoval jsem také, jak je to s rušením obvodního oddělení Policie ČR v Uherském Ostrohu: "Máte informaci, že se bude v Uherském Ostrohu rušit Obvodní oddělení, jak jste na to reagovali?"

Paní starostka se to snažila obhajovat a měl jsem dojem, že nám chce říct, že to bude lepší, když tam bude jen služebna, tak jsem pokračoval:

"My máme informaci od poslance Parlamentu České republiky pana Marka Nováka, že se má rušit, nebo transformovat obvodní oddělení také ve Slavičíně a v Napajedlích a tam vedení těchto měst bojuje proti tomuto kroku, vedení města Uherský Ostroh se k tomu nijak nevyjádřilo, proč?"

(Mezi námi, kdo z vedení by to dělal?)

Požádal jsem starostku, aby jednala a jasně se postavila proti transformaci obvodního oddělení Policie České republiky na služebnu. Namítl jsem, že tato transformace na služebnu může být jen mezikrokem a hrozí, že za několik let bude i služebna zrušena.

A jedno vítězství. Na můj podmět se od příštího zasedání zastupitelstva bude měnit zápis hlasování. Současná podoba, tři čísla v závorce bez vysvětlení byla zavádějící. Pokud usnesení nebylo schváleno, bylo přehozeno pořadí hlasování i jeho smysl. V podstatě bylo zapsáno, že pro neschválení usnesení hlasovali ti, kteří byli proti.

A co mne zaujalo z jednání samotného? Nepochopil jsem, proč někteří opoziční zastupitelé hlasovali proti navýšení rozpočtu na rekonstrukci školní kuchyně a jídelny. Rozpočet byl navýšen o 1,5 milionu korun a vícenáklady byly dle mého názoru dostatečně vysvětleny. Vždyť je to pro naše ostrožské děti. A zlepšení kvality základní školy je jeden z prioritních bodů v našem volebním programu.

Když jsme si v minulost jako rodiče stěžovali, že strava není chutná a pestrá, bylo nám sděleno, že je vše podle norem a je to v pořádku. Až na tomto zasedání bylo řečeno, že doteď ve školní kuchyni "vařili na koleně". Našim školákům přejeme Dobrou chuť.

Tak přijďte k volbám.

Za ANO 2011 Uherský Ostroh

Pavel Ertl