Rušení obvodních oddělení Policie ČR v příhraničních městech - Uherský Ostroh

15.09.2018

Dne 28. 08. 2018 proběhlo setkání s ředitelem Krajského ředitelství policie Zlínského kraje panem plk. JUDr. Jaromírem Tkadlečkem a zástupcem vedoucího Územního odboru policie Zlín panem plk. Mgr. Bc. Tomášem Indrou. Byli jsme seznámeni s návrhem nové systemizace, tj. rozmístění policejních sil, k datu 1. 1. 2019 v rámci územní působnosti Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. V rámci jednání se hovořilo mimo jiné také o transformaci Obvodního oddělení policie v Uherském Ostrohu na policejní stanici, na níž by vykonávalo službu méně policistů než dosud. Bylo nám sděleno, že vedení města v Uherském Ostrohu neprojevilo zájem o zachování stávajícího obvodního oddělení a tím více méně souhlasilo s touto transformací.

Odmítáme tento neuvážený krok. Nechceme, aby v našem městě došlo ke zhoršení bezpečnostní situace. Empirické studie ukazují, že kriminalita a závažná trestná činnost jsou důsledkem špatného řízení města. Nepřejeme si, aby došlo ke snížení úrovně bezpečnosti v našem městě a jeho okolí.

Vzhledem k tomu, že město nemá zájem tento problém řešit, zdvořile jsme požádali poslance pana Marka Nováka, který je členem podvýboru pro policii a obecní polici ve sněmovně o oslovení policejního prezidenta genmjr. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, Ph.D.Z, aby se vyjádřil k této chystané transformaci Obvodních oddělení Policie ČR na policejní stanice ve Zlínském kraji s účinností od 1. 1. 2019.

Máme totiž za to, že tyto kroky nejsou v souladu s Koncepcí rozvoje policie do roku 2020 (aktualizace 2017), konkrétně s kapitolou 3. 2 - Opatření v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, kde se naopak hovoří o personálním posílení obvodních oddělení. Domníváme se, že tento krok není na místě a požádali jsme jej, aby nebyl schválen.