Souputníci z ANO říkají NE těžbě

24.07.2018

Vážení spoluobčané,

v Ostrožských listech Červenec - Srpen 2018 vyšel úvodník psaný paní starostkou. Paní starostka Mgr. Hana Příleská zde popisuje současný postoj pana ministra Brabce k těžbě v Uherském Ostrohu. Ve svém článku uvedla, " Ale podle slov pana ministra Brabce, který v minulosti do města zavítal, prý tato voda bude lépe chráněna, když se odkryje. Tomu snad věří jen on a jeho souputníci v ANO". Dovoluji se ostře ohradit proti slovům paní starostky. Místní organizace ANO v Uherském Ostrohu se jasně a zcela zřetelně staví proti plánované těžbě. Zákaz těžby štěrkopísku je jedním z primárních cílů a nehodláme z něj ustoupit. K této problematice se chystáme zveřejnit článek, který stručně zmapuje celou kauzu. Připomene občanům, kdo podpořil těžbu a kdo jí mohl zabránit.    

Tomáš Horák