Střípky ze zastupitelstva (13.3.2019)

14.03.2019

Dne 13. 3. 2019 proběhlo zasedání zastupitelstva města. Přítomno bylo 18 zastupitelů, 3 omluvení. Kromě zaměstnanců a vedoucích příspěvkových organizací byli přítomni bohužel jen 4 obyvatelé města.

Po každém zastupitelstvu se Vám budeme snažit shrnout ty nejzajímavější body, které se projednaly a schválily:

Bod č. 1

Odkoupení pozemku p.č. 769/7 o výměře 692 m2 (zahrada) a pozemku p.č. st. 1130 o výměře 49 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), součástí je stavba garáže. Tyto parcely sousedí se stávajícím hřbitovem. Pozemek umožňuje rozšíření stávajícího hřbitova a zároveň by umožnil možnost propojení s komunikací ul. Nádražní (mezi garáže) a pozemky mezi garážemi a železniční vlečkou Dyas, které jsou jako územní rezerva pro rozšíření hřbitova v ÚP.

 Bod č. 2

V posledních letech přibývá stížností na rušení nočního klidu při provozování veřejných produkcí, a to hlavně na myslivně. Myslivecké sdružení požádalo město o vyřešení těchto problémů tak, aby mohlo pronajímat areál myslivny k těmto produkcím.  Jednotlivé akce jsou ve vyhlášce uvedeny i s datem, kdy bude čas nočního klidu posunut z 22 hodiny na 2. hodinu ranní. 

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci ze dne 31.12.2019 na 1.1.2020

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 hodin do 06:00 hodin, a to v následujících případech:

a) v době konání akce Letní bál Relax 21 na nádvoří zámku v noci z 15.6.2019 na 16.6.2019

b) v době konání akce Na Metalu u Lesa na myslivně v noci z 29.6.2019 na 30.6.2019 

c) v době konání akce koncertu Olgy Lounové s kapelou na střelnici v noci z 12.7.2019 na 13.7.2019

d) v době konání Červencové myslivecké noci na myslivně v noci z 20.7.2019 na 21.7.2019

e) v době konání Oslavy 25. výročí skupiny Artemis na nádvoří zámku v noci z 7.9.2019 na 8.9.2019

f) v době konání tradičních slavností - ostrožské hody na zámku a ve sportovní hale v noci od 11.10.2019 do 13.10.2019

Bod č. 3

Dne 9. 1. 2019 vydal OBÚ pro území Krajů Jihomoravského a Zlínského rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru ev.č. 71196.

Město Uherský Ostroh v zastoupení právního zástupce Mgr. Ing. Jana Bahýla podalo odvolání proti tomuto rozhodnutí, které bylo podáno dne 23. 1. 2019.

Dále vznikly dvě nové komise: 

  • Komise pro rozvoj města, územní plánování, výstavbu a investice 
  • Komise pro školství, mládež a volnočasové aktivity

do kterých se může kdokoliv přihlásit bez ohledu na politickou příslušnost. Komise jsou poradním orgánem Rady města Uherský Ostroh, rozhodovací právo zůstává na členech rady, nebo zastupitelstva.

Náplní práce bude - využití veřejného prostoru, parkování, využití zámku a okolí, rekonstrukce sportovní haly, výstavba rodinných domů atd.

V případě zájmu kontaktujte pana Vlastimila Petříka (starosta@uhostroh.cz).

Termín dalšího zastupitelstva je stanoven na 5. 6. 2019.  

                                                                                                     Tomáš Bravený


"Mé dojmy jsou vesměs pozitivní. Když si vzpomenu, že se v povolebním hektickém období málem ani koalice neposkládala a téměř se šlo znovu volit, tak musím říct, že jsem rád viděl zastupitele dělat svoji práci. Chválím i opozici, od které vzešly věcné připomínky."

                                                                                                      Richard Matuška