Vyjádření k těžbě štěrkopísku

02.10.2018

Vážení spoluobčané,

těžba štěrkopísku v lokalitě Uh.Ostroh-Mor.Písek hýbe veřejným míněním nejen v naší obci, ale i v obcích okolních.

Dnes se o této problematice jedná i na celostátní úrovni.

V našem programu je nesouhlasné stanovisko s touto těžbou jednou z hlavních priorit. Protože nechceme,aby tento bod nevyzněl jen jako proklamace, rozhodli jsme se učinit toto prohlášení:

Naše hnutí nebude spolupracovat ani podporovat žádnou stranu či sdružení, které nezahrne do programového prohlášení budoucího vedení města, aktivní postoj proti zahájení těžby štěrkopísku v dané lokalitě.

Považujeme zachování přírodních zdrojů pro budoucí generace za základ zodpovědné politiky.