NOVINKY

Dne 13. 3. 2019 proběhlo zasedání zastupitelstva města. Přítomno bylo 18 zastupitelů, 3 omluvení. Kromě zaměstnanců a vedoucích příspěvkových organizací byli přítomni bohužel jen 4 obyvatelé města.

dnes 15. 11. 2018 proběhlo zasedání zastupitelstva města. Stali jsme se součástí široké koalice (SNK O.S.T.R.O.H. (4 mandáty), Ostrožský Impuls (3), Naše město (3), ČSSD (2). ANO (2) a Nový směr (1)).

V letošním roce byl radou města jmenován do funkce ředitele základní školy Mgr. Petr Bělohrad. Bylo to opět bez výběrového řízení a bylo to jasné politické rozhodnutí. Nejspíš pod heslem: "Kdo jde s námi, nemá s námi problém."

Současnou podobu Nádražní ulice, která vede od železničního přejezdu směrem k vlakovému nádraží, znají všichni občané, co ji denně používají při cestě do školy, nebo do zaměstnání. Co všechno tomu předcházelo a jak probíhala samotná rekonstrukce v hrubých rysech popíši v následujících řádcích.

Dne 28. 08. 2018 proběhlo setkání s ředitelem Krajského ředitelství policie Zlínského kraje panem plk. JUDr. Jaromírem Tkadlečkem a zástupcem vedoucího Územního odboru policie Zlín panem plk. Mgr. Bc. Tomášem Indrou. Byli jsme seznámeni s návrhem nové systemizace, tj. rozmístění policejních sil, k datu 1. 1. 2019 v rámci územní působnosti Krajského...

v Ostrožských listech Červenec - Srpen 2018 vyšel úvodník psaný paní starostkou. Paní starostka Mgr. Hana Příleská zde popisuje současný postoj pana ministra Brabce k těžbě v Uherském Ostrohu. Ve svém článku uvedla, " Ale podle slov pana ministra Brabce, který v minulosti do města zavítal, prý tato voda bude lépe chráněna, když se odkryje. Tomu...

Před více jak dvěma lety každému z ulice Svobodova přišel dopis ohledně nového chodníku, na který jsme tak dlouho čekali. Tento dopis obsahoval informaci o tom, aby si každý svedl svoji rýnu do městské kanalizace, protože se v nejbližší době bude dělat nový chodník. Delší dobu se klasicky nic nedělo a po chodníku ani památka.

V neděli 24. června 2018 proběhl v našem městě DEN HUDBY, který pořádalo město Uherský Ostroh ve spolupráci se ZUŠ Uherský Ostroh. Těšil jsem se, že si vystoupení užijeme pod širým nebem v parku, počasí to však nedovolilo. DEN HUDBY se uskutečnil ve sportovní hale. Účast diváků byla velká a vůbec mne nepřekvapilo, kolik z nich muselo stát....

Dům č.p. 167

15.06.2018

Na zasedání zastupitelstva dne 6.6.2018 jsem se zeptal, proč město Uherský Ostroh v roce 2016 koupilo dům č.p. 167 a č.p. 168 za 2 600 000 Kč a jaký záměr má s domem č.p. 167.