NOVINKY

Dobrý den přátelé a hlavně rodičové dětí z naší školy.
Dne 15. 5. zasedala školská stravovací komise. Na tomto zasedání, které iniciovalo vedení školy se z řad rodičů přihlásilo 5 zástupců a ze strany zaměstnanců 7 včetně pana ředitele.
Možná se to zdá zajímavé (takový nepoměr), ale nutno podotknout, že připomínky na stravování si připravili i...

Dne 13. 3. 2019 proběhlo zasedání zastupitelstva města. Přítomno bylo 18 zastupitelů, 3 omluvení. Kromě zaměstnanců a vedoucích příspěvkových organizací byli přítomni bohužel jen 4 obyvatelé města.

dnes 15. 11. 2018 proběhlo zasedání zastupitelstva města. Stali jsme se součástí široké koalice (SNK O.S.T.R.O.H. (4 mandáty), Ostrožský Impuls (3), Naše město (3), ČSSD (2). ANO (2) a Nový směr (1)).

V letošním roce byl radou města jmenován do funkce ředitele základní školy Mgr. Petr Bělohrad. Bylo to opět bez výběrového řízení a bylo to jasné politické rozhodnutí. Nejspíš pod heslem: "Kdo jde s námi, nemá s námi problém."

Současnou podobu Nádražní ulice, která vede od železničního přejezdu směrem k vlakovému nádraží, znají všichni občané, co ji denně používají při cestě do školy, nebo do zaměstnání. Co všechno tomu předcházelo a jak probíhala samotná rekonstrukce v hrubých rysech popíši v následujících řádcích.

Dne 28. 08. 2018 proběhlo setkání s ředitelem Krajského ředitelství policie Zlínského kraje panem plk. JUDr. Jaromírem Tkadlečkem a zástupcem vedoucího Územního odboru policie Zlín panem plk. Mgr. Bc. Tomášem Indrou. Byli jsme seznámeni s návrhem nové systemizace, tj. rozmístění policejních sil, k datu 1. 1. 2019 v rámci územní působnosti Krajského...

v Ostrožských listech Červenec - Srpen 2018 vyšel úvodník psaný paní starostkou. Paní starostka Mgr. Hana Příleská zde popisuje současný postoj pana ministra Brabce k těžbě v Uherském Ostrohu. Ve svém článku uvedla, " Ale podle slov pana ministra Brabce, který v minulosti do města zavítal, prý tato voda bude lépe chráněna, když se odkryje. Tomu...

Před více jak dvěma lety každému z ulice Svobodova přišel dopis ohledně nového chodníku, na který jsme tak dlouho čekali. Tento dopis obsahoval informaci o tom, aby si každý svedl svoji rýnu do městské kanalizace, protože se v nejbližší době bude dělat nový chodník. Delší dobu se klasicky nic nedělo a po chodníku ani památka.

V neděli 24. června 2018 proběhl v našem městě DEN HUDBY, který pořádalo město Uherský Ostroh ve spolupráci se ZUŠ Uherský Ostroh. Těšil jsem se, že si vystoupení užijeme pod širým nebem v parku, počasí to však nedovolilo. DEN HUDBY se uskutečnil ve sportovní hale. Účast diváků byla velká a vůbec mne nepřekvapilo, kolik z nich muselo stát....

Dům č.p. 167

15.06.2018

Na zasedání zastupitelstva dne 6.6.2018 jsem se zeptal, proč město Uherský Ostroh v roce 2016 koupilo dům č.p. 167 a č.p. 168 za 2 600 000 Kč a jaký záměr má s domem č.p. 167.