VOLEBNÍ PROGRAM HNUTÍ ANO
5. - 6. října

MĚSTSKÝ ÚŘAD A SAMOSPRÁVA

 • Výkonná a efektivní samospráva
 • Funkce starosty a místostarosty jako zaměstnání na plný úvazek
 • Úředníci města profesně na vysoké úrovni, empatičtí a vstřícní k občanům města
 • Transparentní výběrová řízení na pozice vedoucích pracovníků, úředníků a zaměstnanců příspěvkových organizací, kterých je zřizovatelem město Uherský Ostroh

EKONOMIKA

 • Vyrovnané hospodaření města a efektivní nakládání s rozpočtem města
 • Transparentní zadávání zakázek a jejich zveřejňování na stránkách města
 • Efektivní a průhledný nákup nebo prodej nemovitostí městem 
 • Centralizace nákupů pro organizace zřizovaných městem a sledování efektivity příspěvkových organizací 
 • Využívání spolufinancování projektů ze strukturálních fondů EU
 • Vyhledávání a využívání dotačních výzev vhodných pro potřeby města a obyvatel Uherského Ostrohu
 • Smysluplné opravy a využívání městského majetku

ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

 • Kvalitní vzdělávací systém pro děti, jehož základy budou postaveny na vysoké profesionální úrovni
 • Transparentní výběrová řízení na pozice ředitelů školských zařízení a vedoucích pracovníků příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Uherský Ostroh
 • Zvýšení vzdělanosti a informovanosti žáků v otázkách finanční gramotnosti
 • Průhlednost financování školských zařízení a výraznější podpora příspěvkových organizací zřizovaných městem
 • Kvalitní a efektivní propagace města a kulturních akcí pořádaných městem
 • Rozšíření nabídky kulturních akcí a jejich generační vyvážení
 • Podpora rozvoje sportovních klubů a svazů
 • Podpora dětí z Uherského Ostrohu v mimoškolních aktivitách výrazným snížením poplatků za kroužky a sportovní aktivity

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Aktivní postoj proti zahájení těžby štěrkopísku v dobývacím prostoru Uherský Ostroh - Moravský Písek. Zachování zdroje pitné vody nedotčeného těžbou i pro další generace
 • Upřednostňování zeleně na úkor betonu, zkvalitnění péče o veřejnou zeleň
 • Výsadba nových stromů, profesionální ošetřování stromů na obecních pozemcích
 • Optimalizace odpadového hospodářství města
 • Čisté město

MODERNÍ MĚSTO

 • Podpora rozvoje města jako celku s důrazem na jeho bohatou historii
 • Otevřené diskuze zástupců města s občany
 • Pravidelné vyjadřování se zástupců města k aktuálním otázkám a problémům
 • Modernizace veřejného osvětlení
 • Budování veřejných WiFi hotspotů
 • Vytvoření on-line rezervačního systému pro komunikaci s jednotlivými odbory městského úřadu

BEZPEČNÉ MĚSTO

 • Jsme proti zrušení Obvodního oddělení Policie České republiky
 • Podpora činnosti Sboru dobrovolných hasičů
 • Zefektivnění služby Městské policie a její dohled nad dodržováním vyhlášek města
 • Péče o veřejné osvětlení, rozšíření a zlepšení činnosti kamerového systému 
 • Důraz na protidrogovou prevenci
  • Bezpečná dětská hřiště

DOPRAVA

 • Intervence na příslušných ministerstvech a kraji k zahájení stavby dlouho očekávané a potřebné rychlostní komunikace R55
 • Úprava parkovacích míst v okolí zimního stadionu
 • Komplexní řešení parkování v Uherském Ostrohu
 • Optimalizace dopravního značení
 • Zahájení jednání s obcí Moravský Písek se záměrem vybudovat cyklostezku, která propojí Uherský Ostroh a Moravský Písek
 • Bezpečné přechody
 • Technickými prostředky snížit rychlost projíždějících vozidel v obci

SOCIÁLNÍ OBLAST

 • Podpora bydlení pro mladé rodiny, vyčlenění a příprava stavebních pozemků
 • Zlepšení dostupnosti terénních služeb, které umožňují zůstávat osamělým seniorům a zdravotně postiženým v přirozeném domácím prostředí
 • Aktivní podpora seniorů
 • Zřízení bezplatné právní poradny pro obyvatele města

ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ

 • Podpora a propagace místních živnostníků a místních malých firem
 • Vytváření podmínek pro investory

ZDRAVOTNICTVÍ

 • Dostupná zdravotní péče
 • Podpora a rozvoj zdravotnických subjektů

My chceme změnu, proto jdeme do voleb. Podpořte nás a dejte nám hlas u voleb do zastupitelstva města Uherský Ostroh. Děkujeme.